Wendelsbergs slott och park

Wendelsbergs friluftsområde är ett centralt grönområde i Mölnlycke som är uppdelat på en park med anor från 1800-talet och ett naturområde. Parken anlades av Bruno Wendel som även lät bygga huvudbyggnaden och stallet. I parken lät B. Wendel anlägga åtta dammar, vägar och plantera många olika trädslag. Dammarna var till för att försörja huvudbyggnaden, fabriksarbetarna och springbrunnar med vatten samtidigt som de skulle vara ett vackert inslag i parken.

Under tidigt 1900-tal övertogs byggnaderna på Wendelsberg och delar av parken av nykterhetsrörelsen som startade folkhögskola i lokalerna. Några år senare köpte kommunen resterande parkområde. I och med dessa förändringar fick allmänheten tillträde till parken.